You need to log in to create posts and topics.

Klubaften 2020.02.20.v. Torkil Michelsen

FOTO GRUPPEN MIDTWEST - SKJERN

PROGRAM FOR MØDEAFTEN DEN 20. FEBRUAR 2020

Denne aftens instruktører er: Nicolas Rood & Torkil Michelsen (Medlemmer i Fotogruppen SIGNATRA.)
Torkil Michelsen er desuden international bedømmer og har titlerne MasterSDF/sølv og EFIAP/Bronze

  1. En forklaring af hvad fotografisk billede-bedømmelse egentlig går ud på og hvordan den enkelte (kan) modtage bedømmelsen på.
  2. Og hvad er det der gør at vi i det hele taget deltager i sådan noget stas, som tilmed koster (mange) penge, når nu…… at…!
  3. Orientering af regionale, nationale og internale contest/udstillinger, såvel historisk som nutidigt og hvilke områder i en contest, der bør have deltagerens opmærksomhed.
  4. Gennemgang af en dansk regional contests entry-form via projektor.
  5. Gennemgang af en SDF (national) contest entry-form for 2020 via projektor.
  6. Gennemgang af nogle (nyeste) internationale contests- entry form via projektor.
  7. Forklaring af vægtningen af præmieringerne af navnlig medaljerne. Forklaringen af forskellen mellem FIAP og PSA medaljer og andre medaljer.
  8. Forklaring til navnlig SDF titlerne og FIAP titlerne.
  9. Nicolas Rood viser egne fotografier og fortæller os om, hvem han er og hvor hans hovedinteresse er i fotografiet ligger. Det bliver spændende at høre. Måske han personligt har udviklet sig ved at se verden gennem glasset i optikken. Dette og meget mere vil deltagerne blive ”udsat” for denne aften!

 

Med venlig fotohilsen: Torkil – Vi ses!

Uploaded files:

Kort referat fra Thorkil Michelsens besøg i klubben den 20.febr.

Velkomst af Leif til Thorkil og Nico
Thorkild startede med at spørge, om vi havde noget nedskrevet om Monocrome billeder _ sort/ hvid.
Det er der ikke.
Men ved indsendelse til Jyske, kan man læse deres regler/ vejledning. De forholder sig til SDF, og hvad de har nedskrevet, og de er igen under FIAPs regler.

Thorkild fortalte også, at en billedbedømmelse altid er subjektiv.
Vi skulle tage positivt imod kritikken til vore billeder, da den er udviklende.
God ide…at give billederne en titel, så bedømmeren ved lidt om hvor han skal tænke/ rette sin opmærksomhed hen.
Opfordring til hjemmesider, hvor vi kan hente inspiration kan være.
SDF
http://www.sdf.dk
FIAP – se under SDF…i højre side under udland. Der findes flere andre informationer.
Trierenberg http://www.supercircuit.at/Home
The Golden
http://www.the-golden.dk

Hvis/ når man vil deltage i en konkurrence så ……
HUSK: Læs vilkårene _ sætte sig ind i emnet.

Derefter var NICO på.
Han fortalte om sit liv/ vej til fotograferingen, rejser m.m.
Derefter viste han et billede lavet på en glasplade, samt flere på projektoren.
Han fortale om hvad billeder skulle/ kunne fortælle. Ikke nødvendigt at fjerne noget, der ikke forstyrrer helheds indtrykket og oplevelsen af billedet.

En rigtig god aften, som er svær at gengive nøjagtig.

Print Friendly, PDF & Email