Please or Register to create posts and topics.

2019 PROGRAM

 

Program for 2019                                                                                                 17. januar 2019

Hvis ikke andet er anført, starter en klubaften kl. 19:00 i klubbens lokaler.

Der tages forbehold for stavefejl og trykfejl. FGM er dynamisk, og der kan løbende forekomme programændringer. Denne side opdateres løbende og normalt i løbet af tirsdagen i hver uge. Følg med på: https://fgmidtvest.dk/forum/topic/2019-program/   .Kommer der ændringer i sidste øjeblik, udsendes gruppe-SMS.

10. januar 2019: vi mødes igen og starter med at planlægge programmet for 1. halvår 2019. Kom med dine forslag til aktiviteter i det kommende foto-halvår. Bordelt rundt – siden sidst…..

17. januar: Klubaften med billedvisning. Tag 3-5 af efterårets/vinterens billeder med på en usb-stift. Vælge festudvalg til julefrokosten. Bendt bager kager.

24. januar: S/H-fotobehandling. Tovholder Svend Aage.

31. januar: Vi deler os i 2 hold – Nikon hhv. Canon og skifter undervejs: 1) kalibrering af objektiver. 2) vedligeholdelse og rensning af udstyr. Tovholder Bo.

Fredag 1. februar: Julefrokos kl. 18:00. Maden er i år GRATIS - klubben betaler, men tilmelding er nødvendig af hensyn til indkøb af mad - Medbring selv drikkevarer - og så er der jo som tidligere flotte mandelgaver - i år hele5  mandelgaver - Tovholder Niels, Jytte og Poul. Tilmelding til Svend Aage senest næste klubaften den 24. januar. /opdateret 18.01.2019/per/Leif/01.02.2019/per

7. februar: ordinær generalforsamling i FGM. Grethe bager boller og indkøber smør, pålæg og ost. Lykkeposer udleveres og skal afleveres 21. februar med dine 3 genstande. Der afleveres S/H billede på fil 14. marts. /opdateret 01.02.2019/per/

14. februar: klubaften. Husk af få kuverten vedr. LYKKEPOSEN med hjem. /opdateret 13.02.2019/per/

21. februar: billedvisning. Tag 3-5 billeder med på USB. Aflevere lykkeposen med 3 små genstande. Per har brød/kage med til kaffen.

28. februar: billedkomposition. Tovholder Svend Aage. Brød/kage med til kaffen: Hvem er frisk?  /opdateret 26.02.2019/per/

2. marts: Se forum under Opgaver Mod Betaling (Kunsten Inviterer Indenfor).

7. marts: klubaften. Brød/kage til kaffen: Flemming

14. marts: lykkepose billeder afleveres. S/H-billeder på fil. Billedbedømmelse. Brød/kage til kaffen: J.C. køber 3 franskbrød. /opdateret 12.03.2019/per/

21. marts: brug af filtre. Tovholder Grethe. Brød/kage til kaffen: ingen har meldt sig. /opdateret 19.03.2019/per/

Lørdag den 23. marts Arbejdslørdag kl. 09:00 - ??:?? i de nye lokaler Arbejdslørdag - vi håber at vi blir' mange, så vi kan komme godt igang.... Projektet har sit eget punk under FORUM - se her: https://fgmidtvest.dk/forum/topic/arbejdsopgaver/

  1. Grundig rengøring af lokalerne. Der er brug for mange 'hænder'.
  2. Byggeudvalget vil gennemgå lokalerne og opliste hvad der skal laves i de enkelte rum i en Aktivitetsplan. Rækkefølgen vil blive prioriteret. Efterfølgende vil tegning og aktivitets- og prioriteringsliste blive lagt her på hjemmesiden og vil løbende blive opdateret. Aktivitetsplanen kan ses i sin grundform i pdf-fil på siden om de nye lokaler:
  3. Gode forslag m.m. modtages meget gerne.

/opdateret 19.03.2019/per/

28. marts: Denne aften deler vi os i 2 hold:  'Hold 1' tager til foto-foredrag i Kibæk - 'hold 2' h0lder almindelig klubaften

4. april:  konkurrence, emne: ‘stilleben’. Afleveres opklæbet på 30x40 cm + fil på USB-stift. Afleveres til billedsekretæren senest 04/03. Efter klubbens regler for interne konkurrenceregler, se på forum eller i klubben.

  • ·      
    Stilleben (via tysk: Still-leben, "stille liv") fra nederlandsk: stilleven. På fransk nature morte, "død natur") er en foto- og malerteknisk stilart, der viser opsætninger af livløse genstande – oftest smukt dækkede borde eller blomster.
  • ·       Hvordan laver man ‘Det perfekte stilleben’? 
    »Det handler meget om at finde nogle ting, der fortæller den samme historie – som har noget til fælles på en eller anden måde. Det kan godt være noget konkret, såsom at det hele er vaser og lysestager, men det kan også være noget helt abstrakt som en stemning eller en følelse. Man kan også lave et stilleben udfra et ord, for eksempel poesi. Men tingene skal have et fællesskab, for du kan ikke fortælle om alle udtryk i ét stilleben, for så er der slet ingen historie.«
  • 2) Kend dit kamera i grupper.

11. april: leg med ild/lys. Evt pumpestation N. - HUSK kamera og stativ - det bliver koldt, så tag varmt tøj på.
Det er muligt at aftenens program bliver ændret til at vi tager aftenbilleder i Skjern med lang lukkertid,
og leger med stjerneeffekter fra lyskilder. Under alle omstændigheder mødes vi i klubben kl. 19.00

18. april: Skærtorsdag/lukket

25. april: mentoraften i ‘marken’ – opdelt efter kamera-mærke

2. maj: Kl. 18:00 i klubben. Dyr i bevægelse - på Rideskolen i Skjern. Det er en betingelse fra rideskolen, at de SKAL godkende billederne inden vi offentliggør dem på hjemmesider og FaceBook m.m.
HUSK - tag mindst et eller flere af dine billeder med til udstillingen på Inovest, så Bjarne kan få bestilt - i højeste opløsning som dit kamera har - og i 300 ppi og JPG.
Vi afslutter med kaffe i klubben. Hvem bager/henter brød til kaffen? Tovholder Leif

9. maj: klubaften + teori HDR/panorama. Tovholder Niels.
HUSK
at aflevere dine billeder fra vor tur på Skjern Rideskole 2. maj. Billederne må først anvendes offentligt når de er godkendt af rideskolen.

16. maj: UDGÅR - gennemføres efter sommerferien: HDR/panorama i ‘marken’

Klubaften d. 16. maj - bliver flyttedag - Vi mødes i vore gamle lokaler kl. 18.00 - alle giver en hånd med ved flytningen. Vi deler os op i 4 hold: Hold 1) nedpakning og registrering og fotografering af de mere værdifulde ting - Hold 2) nedbæring og transport - Hold 3) tømme trailer og stille på plads - Hold 4:) serviceopgave som indkøb af hveder til opvarmning og tilbehør samt kaffebrygning og lettere på plads sætning m.m. Tror det med trailere løser sig - mener at Klaus kommer med hans store trailer, og så kunne vi hente Jens Chr.'s trailer på Lundevej. TOVHOLDER: Leif

20. - 22. maj: kom gerne i klubben, så vi kan få de sidste mange ting sorteret og lagt på plads. Der er sikkert aktivitet formiddag - eftermiddag - aften. Er der ikke låst op, finder du nøglen i nøgleboksen. Tovholder: Leif

23. maj: Aftenens program flyttet til august måned. Nyt tema: KLUBAFTEN med oprydning og endelig indflytning m.m.

30. maj: lukket/helligdag. Torsdag hvor vi ikke har klubaften, vil det være dejligt, hvis de som kan, kommer og fortsætter med at hænge op, og sætte på plads - tirsdag formiddag fra kl 9.30 kommer Leif og hænger lamper op, hvis nogle skulle have lyst til at komme og hjælpe.

6. juni: klubaften.

13. juni: fototur: værneengene.

20. juni: sommerafslutning med grill m.m. Sted: Trækfærgen/Pumpestation Nord. Afgang fra klubben kl. 18.00
Klubben er denne aften vært med Frankfurter og Medister fra slagter Theilgaard, samt flutes - og en øl/vand.
Vi griller derude ved 20 tiden.

xxxXxxx

 

15. august: - vi starter her, en uge før det ellers planlagte program - iflg. vejret bliver det nok i klubben hvor vi kan få en fotosnak om sommerens oplevelser og om vores kommende "Åbent hus" - Poul tager noget med til kaffen.

22. august: vi starter efter sommerferien med at komme med forslag og drøfte programmet for 2. halvår 2019.

29. august: Kort opfriskning vedr. HDR/Braketing/stacking ved Niels. HDR/panorama i ‘marken’ et egnet sted i nærheden af Skjern. Tovholder: Niels. 

5. september: Vi mødes i klubben kl. 18:00: Svampetur til Hoven. Jytte har booket spejderhytten. Vi afslutter med kaffe og hygge ved bålpladsen/spejderhytten. For de som kører direkte til Hoven, så er adressen: Hårkærvej 7P, Hoven, 6880 Tarm.

6. september: Foto- og hyggetur til Jyllands Park Zoo. Kl. 17:00: VIP-rundvisning ved Jens Chr. Kl. 19:00: Grillen er klar til egen mad og drikke. Fribilletter: får du ved Jens Chr. - giver adgang til parken hele dagen. Jyllands Park Zoo vil meget gerne have nærbilleder/portrætbilleder af dyr

7. september - kl. 09.00 - ca. 12.00: Undervisning i brug af studie - flash indstillinger og indstilling af kamera (lukkertid, blænde, ISO og hvidballance)

12. september: Aftale rollefordeling og alt de praktiske vedrørende åbent hus/indvielse/reception lørdag den 14. september.

Lørdag 14. september kl. 13:00: åbent hus/indvielse/reception i FGM. Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager i arrangementet og at mange påtager sig en lille opgave med at bage kage til vore forhåbentlig mange gæster og rundvisning m.m.

19. september: Klubaften – opfølgning på receptionen og de seneste aktiviteter.

26. september: Billedvisning/fototur hvis godt vejr. Medbring 3 (tre) billeder på usb.

3. oktober: Klubaften

10. oktober: Besøg af fotograf Torkil Michelsen – tovholder Leif. Medbring 1 (skriver et billede - på vestjysk ' hjen') billede til bedømmelse og drøftelse.

17. oktober: efterårsferie/lukket – dog åben efter behov…..

24. oktober: kl. 18:00: foto-tur til Esbjerg Havn. Tovholder Svend Aage

31. oktober: skærm og lens calibration og brug af studiet. Tovholder: Klaus, Bo og Leif

7. november: Klubaften/billedvisning – medbring 3 billeder på usb

14. november: Kend dit camera – opdelt i grupper efter cameraudstyr

21. november kl. 18:00: :bunden emne – macro – tag 3 billeder og bagefter evaluering

27. november, kl. 10:00: vi mødes på Innovest for at nedtage billederne og derefter ophængning på Ringkøbing-Skjern Kultur Center. Følgende har indtil videre givet tilsagn til at hjælpe med opgaven: Leif, Erik, Bjarne med autocamper, Niels, Poul, Frank, Tage (efter kl. 12:00) og Per (kommer i RSKC). Kom frit frem hvis du kan være med.

28. november kl. 18:00 i klubben: Herning – lang lukketid. Husk stativ.

5. december: Klubaften/billedvisning – medbring 3 billeder på usb

12. december: juleafslutning med gløgg og æbleskiver. Tovholder: Hoven/Ølgod-banden m.fl.

9. januar 2020: vi mødes igen og starter med at planlægge programmet for 1. halvår 2020. Kom med dine forslag til aktiviteter i det kommende foto-halvår. Bordelt rundt – siden sidst…..

Opdateret 26.08.2019

xxxXxxx

Forslag til fototure:

Fototure kan arrangeres. Er du interesseret, kan initiativtageren arrangere og invitere øvrige FGM’ere.

Plan over fototure efterår 2019 følger senere – formentlig en eller flere lørdag formiddag. Input modtages gerne.

Foto-ture Feks.:

§  Flymuseum Stauning

§  Svævefly i Arnborg

§  MC-træf i Søby

§  Langtidseksponering – f.eks. i Vejle/Esbjerg

§  Autogalleriet i Herning

§  Borris Skydeterræn

§  Ruinbyen Stauning – Otto vil arrangere ild m.m. Kan ikke findes sted på en kluaften. Tovholder Otto

§  Rollespil – fotografering af rollespil

xxxXxxx

 

 

 

Uploaded files:
Print Friendly, PDF & Email